6 november 2018

Voorwoord – Per slot van rekening Maruschka Verhoek

By Slotvan

Per slot van rekening Maruschka Verhoek

Voorwoord

ledereen heeft zich wel eens afgevraagd hoe het zou zijn om op te groeien onder bepaalde omstandigheden. Niet zomaar
omstandigheden zoals vele die kennen. Maar gevaarlijke omstandigheden die relateren aan de criminele onderwereld. Is het zo vader zo zoon of zo moeder zo dochter? Niet elke ouder kan het goede voorbeeld geven aan hun kind, niet iedere rijke familie heeft het goed. Als je alles kunt krijgen, wilt het niet zeggen dat je gelukkig bent. Niets is gratis in deze wereld, alles heeft een prijs. Of het nu gaat om een vriendendienst of om een zakelijke overeenkomst. Meeste mensen kunnen kiezen voor ze een besluit maken, andere worden ertoe gedwongen. Als kind is het extra moeilijk, want de verleiding kan groot zijn als je niet beter weet en je te jong bent om het gevaar in te zien of niet weet dat ieder besluit consequenties kan hebben, die nadelig kunnen zijn. En in sommige gevallen je ook kunnen achtervolgen. Niemand heeft controle over hun opvoeding, alleen de daden die je in het volwassen leven besluit te volgen. Volg je het pad van je ouders of volg je jouw eigen weg? Het verleden is het verleden en dat kan niemand terugdraaien. Je kunt er enkel van leren. De keuze om een pad te volgen is en blijft de keuze van jezelf. Her maakt dus niet uit waar je vandaan komt, enige wat telt is wie je kiest te zijn. leder zal zien na het lezen van dit boek dat het een reflectie zal geven op zichzelf als een advies of als een waarschuwing, waar deze bij de hoofdpersonage door de jaren heen onder invloed van naasten en eigen persoonlijke ervaringen zijn ontstaan. Nergens staat vast staat wie of wat je bent.

leder mens heeft het recht hun eigen leven te leiden en beslissingen te nemen en door besluiten groot te worden, waarbij vrijheid om te groeien van groot belang is. Een goed mens wordt beoordeeld om de daden van een individu. De geweten van een mens heeft alles te maken met het gemoedstoestand, de emoties en het gedrag. Hierbij is liefde, respect en zorgzaamheid het allerbelangrijkste. Het geeft ons de kracht en een reden om te leven. Niets is belangrijker dan geven om een ander en een ander die om jou geeft. Het kan je helpen door de moeilijkste tijden heen te komen en het kan je persoonlijkheid sterker maken. Deze boek gaat over een meisje die geboren is met een rijke familie en niets te kort kwam, echter is haar opvoeding niet in roze kleuren en al snel werd door de jaren heen alles van haar ontnomen. leder besluit brengt consequenties met zich mee en al snel leerde ze de harde (onder)wereld kennen en leerde ze hoe ze moet opnemen voor haarzelf. Ze leerde hoe ze voor haarzelf moet zorgen om weer haar leven op te pakken. Dit kan alleen wanneer iemand in een diepe put is beland om dan te realiseren wat normen en waarden zijn. De opbouw was zwaar en leek Op veel dagen onmogelijk. Dankzij haar wil naar een gelukkig leven en goeie vrienden om haar heen, heeft ze ontdekt dat er altijd een weg moet zijn. In meeste gevallen zijn er zelfs meerdere wegen die naar persoonlijk geluk leiden. Zo is niemand afhankelijk van een ander en ieder heeft een eigen wil en streven. Als iemand maar goed genoeg gemotiveerd is kan alles worden bereikt. Hier vertel ik mijn ervaringen en mijn weg naar geluk.