18 september 2018

Onder supervisie van (oud-FIOD/#IRT-man/fiscalist) Bakker is bij het COA 250 miljoen euro over de balk gesmeten

By Slotvan

Gerard Bakker (Directeur Gevangeniswezen) is onbezoldigd ‘Voorzitter raad van advies Institute For Financial Crime.’
Onder supervisie van (oud-FIOD/#IRT-man/fiscalist) Bakker is bij het COA 250 miljoen euro over de balk gesmeten.